Сексопатологія та андрологія

placeholder image

У збірнику зібрані окремі лекції з сексології та андрології написані відомими українськими та зарубіжними вченими, та дослідниками з найбільш дискусованих тем, які мають важливість для практичних лікарів. Методичний посібник представляє інтерес для сексологів, урологів, психіатрів, ендокринологів та інших фахівців, які займаються лікуванням сексуальних розладів та безпліддя.

Це видання – це третя з 10 запланованих Асоціацією сексологів збірок.

 

Основи консультування з питань репродуктивного та сексуального здоров’я

placeholder image

У посібнику розглядаються загальні аспекти консультування та актуальні консультування представників різних цільових груп з питань репродуктивного та сексуального здоров’я.

Посібник може бути корисним для лікарів різних спеціальностей: гінекологів, венерологів, наркологів, лікарів центрів профілактики та боротьби зі СНІД, що включають елементи консультування у свою практику.

Посібник також може бути використаний для підготовки фахівців-консультантів інших спеціальностей: психологів, соціальних працівників, валеологів.

 

Сексуальність та статева поведінка в Україні

placeholder image

Книжка є однією з перших спроб узагальнити наявні на сьогоднішній день несчисленні дослідеження, що висвітлюють специфічні для України особливості сексуальної культури.

Розглядаються питання статево-рольової поведінки, сексизму, міжстатевих інтимних стосунків, сексуальних орієнтацій, статевого виховання та етнічні передумови розвитку української родини.

Видання розраховано на лікарів сексологів, психологів, вчителів та соціальних працівників, які займаються проблемами шлюбу, сімї та статевої просвіти.

 

Sexuality and gender behavior in Ukraine

placeholder image

The book is one of the first attempt to generalize the results of not numerous for today research works on the specific for Ukraine sex culture features.

The questions of gender and sexual behavior, sexism, non traditional sexual orientations, sexual education and ethnic premises of the ukrainian family development are discussed.

The edition can be useful for sexologists, psychologists, teachers and social workers, who deal with problems of marriage, family and sexual instruction.

 

Сексологія для всіх

placeholder image

У книзі висвітлюються основні питання з психології сімейних відносин, фізіології статевого життя, профілактики статевих розладів, історичні аспекти сексології. Книга розрахована на широке коло читачів.

 

Розлади статевої ідентифікації

placeholder image

У монографії представлені результати досліджень осіб із розладами статевої ідентифікації. Наведено інтегративну концепцію їх формування, детально описано етапи медико-психологічної корекції та соціальної реабілітації таких пацієнтів, стандарти якості надання допомоги.

Для сексологів, психіатрів, урологів, андрологів, гінекологів, психологів, освітян.

 

Журналістам про репродуктивне та сексуальне здоров’я

placeholder image

У цьому посібнику узагальнено корисну та достовірну інформацію про репродуктивне та сексуальне здоров’я, про профілактику ВІЛ/СНІД та інфекцій, що передаються статевим шляхом. Про профілактику сексуального насильства по відношенню до дітей та молоді, про роботу міжнародних організацій. Наведено статистичні показники сексуального та репродуктивного здоров’я за останні 10 років.

Видання покликане навчити журналістів правильно трактувати питання репродуктивного та сексуального здоров’я, акцентувати увагу на формуванні терпимого ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД та людей, які мають проблеми, пов’язані з порушеннями сексуального та репродуктивного здоров’я.

Для фахівців, які висвітлюють проблеми репродуктивного та сексуального здоров’я у засобах масової інформації.

 

Репродуктивне здоров’я ВІЛ-позитивних жінок і дівчат

placeholder image

Цей посібник призначений для надання методичної допомоги медичним працівникам при наданні послуг зі збереження репродуктивного та сексуального здоров’я ВІЛ-позитивних жінок та дівчат-підлітків.

Посібник включає аналіз специфіки медичної та соціальної роботи з ВІЛ-позитивними людьми, надає необхідний набір навичок для такої роботи, а також містить рекомендації щодо практичних аспектів планування сім’ї, особливостей контрацепції, ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду у ВІЛ-позитивних жінок, лікування безпліддя та ІПСШ у подружніх/партнерських пар, що мають ВІЛ-інфекцію. У посібнику наведено особливості соціального супроводу таких пацієнтів.

Видання призначене для широкого використання акушерами-гінекологами, фахівцями жіночих консультацій, центрів планування сім’ї, відділень патології вагітності, пологових та післяпологових відділень, гінекологічних стаціонарів, КВД, центрів профілактики та боротьби зі СНІД, а також фахівцями інших медичних установ, центрів соціальних служб дітей та молоді, та студентами медичних навчальних закладів.

 

Репродуктивне здоров’я

placeholder image

У посібнику представлені сучасні відомості про анатомо-фізіологічні особливості репродуктивної системи людини, клініку, діагностику та лікування безпліддя у чоловіків і жінок, етичні аспекти нових репродуктивних технологій.

Надано рекомендації щодо організації служби репродуктивного здоров’я, зразки медичної документації.

Для гінекологів, урологів, андрологів, венерологів.